2021/2022-es CT-program résztvevői

2021.09.22.

16/2021 (IX.22.) sz. kuratóriumi határozat

 

A kuratórium a 2021–2022-es tanévre a Collegium Talentum programra (a továbbiakban: CT) érkezett pályázatokról az alábbi döntéseket hozza:

  1. A romániai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2021. szeptember 09 –11. között lezajlott online meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 46 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 11 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
  2. A szerbiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2021. szeptember 04-én lezajlott online meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 7 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 1 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
  3. A szlovákiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2021. szeptember 03-án lezajlott online meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 10 pályázó támogatásáról dönt.
  4. A szlovéniai pályázat esetében – az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára-, a 2021. szeptember 04-én lezajlott online meghallgatás és a benyújtott pályázat értékelése alapján 1 pályázó támogatásáról dönt.
  5. Az ukrajnai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2021. szeptember 02-án lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 6 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 2 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
  6. A nyertesek listája a határozat melléklete.
  7. A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek (összesen 70 fő) a 2021–2022-es tanévben egyénenként, összesen 10 hónapra (2021. szeptember – 2022. június) 100.000 Ft/hó (százezer), összesen egy támogatott tanévben max. 1.000.000 Ft összegű ösztöndíj támogatást kapnak, félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva, kivételes esetben készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően. A II. félévre szóló ösztöndíjjogosultság a diák és a tutor I. féléves beszámolójának értékelése alapján dől el, nem automatikus. A vállalt feladatok nem teljesítése esetében az ösztöndíjtámogatás megvonható, csökkenthető, illetve részleteiben, vagy teljes egészében a vállaltak teljesítéséig visszatartható.
  8. A kuratórium a fent említett sikeres pályázók tutorainak a 2021–2022-es tanévben tíz hónapon keresztül 50.000 Ft/hó (ötvenezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb (g) pontban) előírt feltételekkel. Ebben a tanévben egy tutornak legtöbb két tutorált diákja után lehet támogatást megítélni. Ugyanazon diák két tutorja között a támogatás egyenlő mértékben oszlik meg.
  9. Más magyar állami ösztöndíjjal már rendelkező pályázónak a kuratórium különbözeti ösztöndíjat ítél meg. A magyar PhD ösztöndíj nem összeférhetetlen a CT ösztöndíjjal, ez esetben nem kell különbözeti ösztöndíjat megállapítani.
  10. A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, publikációs megjelenések anyagi segítségében részesülhetnek. A kuratórium meghatalmazza a programigazgatót, hogy a támogatási keretnek és a szabályzatnak megfelelően döntsön a kérelmek teljesítéséről, vagy elutasításáról.

 

A konferencia részvételi támogatás elsősorban a pályázó országától eltérő országban szóló részvétel (előadás tartása vagy poszter bemutatása) esetében térítendő, és minden esetben a konferencia lejárta után. Indokolt esetben (pl. nemzetközi konferencia-részvétel a pályázó országában) ettől el lehet térni, döntésre a programigazgató saját hatáskörben jogosult.

Sikeres nyelvvizsga költség nem téríthető a pályázó országa nyelvismeretéről szóló bizonyítvány esetében.

Az önkéntes státuszra felvételt nyert diákok vállalják, hogy ösztöndíj nélkül is teljesítik munkatervüket, és ezért számukra a CT program az alábbiakat nyújtja:

- a tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programokon való részvétel biztosítása;

- sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése;

- illetve a program pénzügyi kereteinek függvényében támogatás elsősorban nemzetközi konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a konferencián;

- az önkéntes publikációi megjelenésének támogatása a program pénzügyi kereteinek függvényében.

 

A kuratórium arról is dönt, hogy a CT program törekszik arra, hogy a tanév során esetleg felszabaduló ösztöndíjas helyeket ilyen önkéntes státuszú pályázók foglalják el.