2020/2021-es CT-program résztvevői

2020.09.16. (frissítve: 2021.03.30.)

10/2020 (IX.15.) számú kuratóriumi határozat

A kuratórium a 2020–2021-es tanévre a Collegium Talentum programra (a továbbiakban: CT) érkezett pályázatokról az alábbi döntéseket hozza:

 1. A romániai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2020. augusztus 28 – szeptember 3. között lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 46 pályázó támogatásáról dönt, melyek közül Nagy Andor Csongor támogatását feltételhez köti. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 19 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
 2. A szlovákiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2020. augusztus 24-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 13 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 1 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
 3. A szerbiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2020. szeptember 23-án lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 5 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 1 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
 4. Az ukrajnai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2020. augusztus 22-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 7 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 3 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
 5. A nyertesek listáját a csatolt dokumentum tartalmazza.
 6. A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek (összesen 71 fő) a 2020–2021-es tanévben egyénenként, összesen 10 hónapra (2020. szeptember – 2021. június) 100.000 Ft/hó (százezer), összesen egy támogatott tanévben max. 1.000.000 Ft összegű ösztöndíj támogatást kapnak, félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva, kivételes esetben készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően. A II. félévre szóló ösztöndíjjogosultság a diák és a tutor I. féléves beszámolójának értékelése alapján dől el, nem automatikus. A vállalt feladatok nem teljesítése esetében az ösztöndíjtámogatás megvonható, illetve részleteiben, vagy teljes egészében a vállaltak teljesítéséig visszatartható.
 7. A kuratórium a fent említett sikeres pályázók tutorainak a 2020–2021-es tanévben tíz hónapon keresztül 50.000 Ft/hó (ötvenezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb (f) pontban) előírt feltételekkel. Ebben a tanévben egy tutornak legtöbb két tutorált diákja után lehet támogatást megítélni. Ugyanazon diák két tutorja között a támogatás egyenlő mértékben oszlik meg.
 8. Más magyar állami ösztöndíjjal már rendelkező pályázónak a kuratórium különbözeti ösztöndíjat ítél meg. A magyar PhD ösztöndíj nem összeférhetetlen a CT ösztöndíjjal.
 9. A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában részesülhetnek. A kuratórium meghatalmazza a programigazgatót, hogy a támogatási keretnek és a szabályzatnak megfelelően döntsön a kérelmek teljesítéséről, vagy elutasításáról.

A konferencia részvételi támogatás elsősorban a pályázó országától eltérő országban szóló részvétel (előadás tartása vagy poszter bemutatása) esetében térítendő, és minden esetben a konferencia lejárta után. Indokolt esetben (pl. nemzetközi konferencia-részvétel a pályázó országában) ettől el lehet térni, döntésre a programigazgató saját hatáskörben jogosult.

Sikeres nyelvvizsga költség nem téríthető a pályázó országa nyelvismeretéről szóló bizonyítvány esetében.

 

Az önkéntes státuszra felvételt nyert diákok vállalják, hogy ösztöndíj nélkül is teljesítik munkatervüket, és ezért számukra a CT program az alábbiakat nyújtja:

 • a tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programokon való részvétel biztosítása; 
 • sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése;
 • illetve a program pénzügyi kereteinek függvényében támogatás elsősorban nemzetközi konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a konferencián.

A kuratórium arról is dönt, hogy a CT program törekszik arra, hogy a tanév során esetleg felszabaduló ösztöndíjas helyeket önkéntes státuszú pályázók foglalják el.